Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB CHOMUTICE U HOŘIC
od 20.8. do 26.11.2023 - 47. týden

neděle 20.8. 20. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Dnes mše sv. není
úterý 22.8. památka Panny Marie Královny
Dnes mše sv. není
středa 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
Dnes mše sv. není
čtvrtek 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
pátek 25.8. sv. Ludvíka
Dnes mše sv. není
sobota 26.8. sobota 20. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27.8. 21. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 Po mši sv. bude následovat "farní den". Občerstvení a pití vítáno.
pondělí 28.8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 29.8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Dnes mše sv. není
středa 30.8. středa 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 31.8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 1.9. pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 2.9. sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 3.9. 22. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 Při mši sv. bude vzýván Duch sv. pro následující školní rok a "žehnány školní tašky".
pondělí 4.9. pondělí 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 5.9. připomínka sv. Terezie z Kalkaty
Dnes mše sv. není
středa 6.9. středa 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 7.9. sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 8.9. svátek Narození Panny Marie
Dnes mše sv. není
sobota 9.9. sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 10.9. 23. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 11.9. pondělí 23. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 12.9. Jména Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Dnes mše sv. není
pátek 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Dnes mše sv. není
sobota 16.9. památka sv. Ludmily, mučednice
Dnes mše sv. není
neděle 17.9. 24. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 18.9. pondělí 24. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 19.9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
čtvrtek 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
pátek 22.9. pátek 24. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 25.9. pondělí 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28.9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Dnes mše sv. není
pátek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Dnes mše sv. není
sobota 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 2.10. památka svatých andělů strážných
Dnes mše sv. není
úterý 3.10. úterý 26. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Dnes mše sv. není
čtvrtek 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Dnes mše sv. není
pátek 6.10. sv. Bruna, kněze
Dnes mše sv. není
sobota 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Dnes mše sv. není
neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 9.10. sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 10.10. úterý 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
Dnes mše sv. není
čtvrtek 12.10. sv. Radima, biskupa
Dnes mše sv. není
pátek 13.10. pátek 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 16.10. sv. Hedviky, řeholnice
Dnes mše sv. není
úterý 17.10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Dnes mše sv. není
čtvrtek 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
pátek 20.10. pátek 28. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 21.10. bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 22.10. 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 23.10. sv. Jana Kapistránského, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 24.10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 25.10. slavnost Výročí posvěcení kostela
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 27.10. pátek 29. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Dnes mše sv. není
neděle 29.10. 30. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 30.10. svátek Výročí posvěcení katedrály
Dnes mše sv. není
úterý 31.10. sv. Wolfganga, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 1.11. slavnost Všech svatých
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2.11. vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Dnes mše sv. není
pátek 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Dnes mše sv. není
sobota 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Dnes mše sv. není
neděle 5.11. 31. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 6.11. pondělí 31. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 7.11. úterý 31. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 8.11. středa 31. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Dnes mše sv. není
pátek 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Dnes mše sv. není
neděle 12.11. 32. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Dnes mše sv. není
úterý 14.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15.11. sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16.11. sv. Markéty Skotské
Dnes mše sv. není
pátek 17.11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Dnes mše sv. není
sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 19.11. 33. neděle v mezidobí
kostel sv. Diviše 09:00 ( volná intence )
pondělí 20.11. pondělí 33. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Dnes mše sv. není
středa 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23.11. slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze
Dnes mše sv. není
pátek 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26.11. slavnost Ježíše Krista Krále
Dnes mše sv. není