Podstata Boží lásky spočívá výlučně v plnění Boží vůle v každé chvíli a všechny pobožnosti mají za cíl pomoci nám splnit Boží vůli.

(sv. Maxmilián Maria Kolbe)

V současné době si můžete

  • rezervovat intence,
  • zobrazit si přehled všech událostí ve farnosti v kalendáři, resp. pod sebou až do konce roku.
  • Dále je možné přečíst si historii, spoustu článků na různá témata, zjistit nejrůznější termíny a místa ve farnosti.
  • Je také možné zobrazit si zde jak vlastní oznámení, tak sdílená s ostatními farnostmi, stejně tak i články z různých farností.
  • Dále pak jsou zde nejrůznější galerie a informace o opravách ve farnosti.

V neposlední řadě jsou zde odpočty do další události a citáty na každý den.

 

Věřím, že se Vám tu bude líbit ♥ a rádi se sem budete vracet.

 

Váš realizační tým