Seznam duchovních farnosti

Pastorační spolupracovníci farnosti

Mgr. Pavel Rousek

Mgr. Pavel Rousek

farář ( od 1.8.2018 )

Datum svěcení: 25.6.1982

Do Chomutic přijíždím z Hradce Králové na nedělní mše svatou, která je v 9.00 hodin. Jsem k dispozici před a po bohoslužbě k rozhovoru a ke svátosti smíření. Když je nějaký svátek, vánoce nebo velikonoce, bývají ještě další domluvené a oznámené bohoslužby.

https://www.bihk.cz/dieceze/osoba/rousek-pavel

1